WWW.SMEDEREVSKAPALANKA.INFO

  • Glavna ulica
  • Crkva
  • Jezero kudrec
  • Trg Fontana
  • Palanacki Kiseljak
  • Zeleznicka stanica
  • Crkva u Smed Palanci

Ko je Online

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

Dobrodošli u Smederevsku Palanku !

Opština Smederevska Palanka pripada Podunavskom okrugu.

Sa istoka se graniči sa opštinom Velika Plana, sa severa sa gradom Smederevom, sa jugozapada sa opštinom Topola, a sa zapada sa Gradom Beogradom odnosno sa njegovom Gradskom opštinom Mladenovac i sa juga sa opštinom Rača.

Površina opštine iznosi 422 -{km²}- i po veličini je četrdeset druga u Republici Srbiji .  Smederevsku Palanku nazivaju i administrativnim centrom Donje Jasenice, kako zbog svoje veličine tako i zbog institucija koje su smeštene u gradu a imaju nadležnost za veći broj opština.

 

 

Reljef

Opština Smederevska Palanka je grad u Srbiji na 44°21' severne geografske širine i 20°57' istočne geografske dužine, kao ivični, severoistočni predeo Šumadije, koji je poznatiji pod imenom Donja Jasenica, po reci Jasenici koja meandrira njenim atarom, odnosno njenom donjem toku.

U Donjoj Jasenici naselja se većinom nalaze na ivičnim uzvišenjima rečnih dolina Jasenici i Kubršnice, među kojima je i grad Smederevska Palanka, dok je manji broj naselja raspoređen na brežuljkastom tlu i samim dolinama reka.

Ceo ovaj kraj ima ravničarsko-brežuljkasti karakter. U središnjem i jugozapadnom delu sačinjavaju ga široke i plitke rečne doline Jasenice, Kubršnice i Velikog Luga, koje, ističnom ivicom u pravcu jug-sever, postepeno prerastaju u talasasta niska pobrđa .

Klima

Klima Smederevske Palanke je umereno kontinentalna sa prosečnim padavinama 636 -{mm}- vodenog taloga. Godišnje trajanje sijanja sunca iznosi 2.101 -{ha}-. Ceo ovaj kraj se odlikuje malom umerenom oblačnošću. Srednja godišnja oblačnost od 5-6 desetina pokrivenosti neba pokazuje da je ovo relativno sunčano područje. Relativna vlažnost vazduha iznosi 73,3% i odgovara nešto suvijem umereno kontinentalnom klimatu . Apsolutna maksimalna temperatura zabeležena je i iznosila je 41.3-{°C}- a apsolutno najniža temperatura zabeležena je –29.9-{°C}-

Ovi podaci govore o izuzetno velikim temperaturnim amplitudama. Dominantni vetrovi su jugoistočni (košava) i severozapadni vetar.

Prosečan broj dana pod maglom iznosi 44,7 dana u godini, a prosečan broj dana sa snežnim padavinama iznosi 31.9 dana.

Opšti podaci

Opština Smederevska Palanka ima 17 sela i ukupno oko 60.000 stanovnika. Sam grad Palanka ima oko 30.000 stanovnika. Opština Smederevska Palanka nalazi se u slivu reke Jasenice, te pripada regiji pod imenom Donja Jasenica.

Sela palanačke opštine su: Azanja, Baničina, Bašin, Bačinac, Vodice, Vlaški Do, Glibovac, Golobok, Grčac, Kusadak, Mala Plana, Mramorac, Pridvorice, Ratari, Selevac, Stojačak i Cerovac. Najveće selo u opštini je Kusadak.

Istorija

Arheološka istraživanja koja su vršena na teritoriji opštine Smederevske Palanke, pokazala su da se na ovom području nalazila brojna naselja stara približno 4500-5000 godina i pripadaju ranom neolitu (Medvednjak, Zmajevac, Šiljakovac, Novaci, Staro Selo kod Selevca). Mnogo vekova ovo područje egzistira kao značajno ljudsko stanište. Priroda, plodna zemlja, šume i vode, kao i komunikacije pružale su inzvanredne uslove za život. Zato su tragove svoga vremena, na ovim pitomim predelima, ostavile mnoge civilizacije, ove današnje, kao i one koje su davno iščezle. Ovde su Nelićani i Halštaćani kao stvarali svoja ognjišta, značajni su ovde bili prostori moćnog Rimskog carstva, Turci su gradili svoje hanove, Srbi svoje manastire.

Iako se nalazila na važnim komunikacijama, u novijoj istoriji uz sam carigradski drum, Palanka kao naselje počinje sa svojim intenzivnijim razvojem u svim oblastima društvenog života tek kada je prošla železnička pruga, u poslednjoj četvrtini 19. veka.

Ime

Tako je grad u svojoj vekovima dugoj istoriji dobijao više imena: Aspri Eklesija, Bink Palanka, Jeni Palanka, Velika Palanka, da bi dolaskom Turaka 1463. godine, dobila ime Hasanpašina Palanka, zatim samo Palanka i najzad Smederevska Palanka.

OPŠTI PODACI

Poštanski broj 11420  , 11421

Pozivni broj 026

 

Registarska oznaka -{SP}-

KURSNA LISTA